Xử lý khí thải
Xử lý khí thải Xử lý khí thải
Công ty TNHH Lưới Lọc Hoàng Kim Chuyên tư vấn thiết kế thi công cho các công trình xử lý các loại bụi, khí độc, khí lò hơi của các công ty, xí nghiệp:
Hệ thống xử lý mùi Hệ thống xử lý mùi
Xử lý mùi là quá trình tách các hợp chất dạng bay hơi gây mùi đặc trưng không mong muốn ra khỏi dòng khí, đảm bảo dòng khí đạt QCVN trước khi xả thải ra môi trường.
Công nghệ xử lý khí thải từ lò hơi Công nghệ xử lý khí thải từ lò hơi
Formalyn 37% là nguyên liệu chính được sử dụng nhiều trong ngành gỗ (90 – 95%), và cũng được sử dụng trong công nghiệp, chất khử trùng mà Việt Nam đang phải nhập khẩu toàn bộ.
Công nghệ xử lý khí thải lò hơi đốt than Công nghệ xử lý khí thải lò hơi đốt than
Chất thải thứ cấp của nó được đưa về dạng thạch cao không gây ô nhiễm thứ cấp cho nguồn nước và có thể tách ra khỏi nước đem chôn lấp an toàn